2956-11、2021年6月7日(月)C-130R 9052番機 離陸、F-35B ライトニングⅡ VK 01番機 ホバリング 着陸(101)~(110)

 (101)
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機が離陸
 (102)15時17分
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機
 (103)15時17分
  海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機
 (104)15時17分
海上自衛隊 C-130R 輸送機 ハーキュリーズ(厚木基地)、9052番機
 (105)15時21分
  米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機が帰還
垂直着陸パッドの上に向かいます。
 (106)15時21分
  米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機
 (107)15時21分
  米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機は垂直着陸パッドの上でホバリング
 (108)15時21分
米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機は垂直着陸パッドの上でホバリング
 (109)15時21分
米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機は垂直着陸パッドの上でホバリング
 (110)15時21分
米海兵隊 F-35B ライトニングⅡ 戦闘機(岩国基地)、VK、01番機は垂直着陸パッドの上に着陸
13時52分に離陸した機。1時間29分の飛行でした。